Senaste Nytt

Vad är chakra och varför är den så viktig? Många har hört talas om det – men vad vet du? Jag har berättat om chakranas egenskaper, färger och energier och hur de hör ihop. Till sist, det finns en viktig aspekt när det gäller chakrana och det är hur de interagerar med varandra. Den kraften kallas för:

Kundalini eller livsenergin

All manifestation är livsenergi som vibrerar på olika nivåer eller frekvenser. Det finns ingen stillastående energi, bara förvandling från ett tillstånd till ett annat. Summan av all energi är alltid konstant. Föreställ dig en dans – hur vore den utan rörelse? Detta innebär att det inte finns något annat än de element som chakrana står för i världen.

Shivas Dans - Fotocollage av Melinda Balogh

Shivas Dans – fotocollage av Melinda Balogh

Eftersom chakrana har olika kvalitéer flyter energin i dem på olika sätt. Jordenergin är nöjd där den är medan elementet vatten flyter nedåt och vill sammansmälta med andra. Eldelementet vill expandera och därför konsumera. Luften har egenskapen att vilja röra sig från plats till plats och ansluta sig till andra. I det subtila elementet eters rymd finns alla fyra elementen närvarande samtidigt. Så består allting av vibrationer.

Bild 1. Chakrana gör det möjligt för de endokrina körtlarna att fungera. De olika chakrana är förbundna med dessa olika hormonproducerande körtlar. Bild 2. Kundalini energins flöde som en DNA-spiral. (Ida och Pingala)

Bild 1. Chakrana gör det möjligt för de endokrina körtlarna att fungera. De olika chakrana är förbundna
med dessa olika hormonproducerande körtlar. Bild 2. Kundalinienergins flöde som en DNA-spiral.
(Ida och Pingala) Illustration Melinda Balogh

Mellan den låga frekvensen, det negativa baschakrat – och den höga frekvensen, det positiva kronchakrat – uppstår alltid ett flöde som omges av ett magnetiskt fält, vilket hos människan kallas för auran.

Detta flöde är negativt eller positivt och flyter längs med ryggraden. Den här subtila centrala kanalen kallas sushumna på sanskrit. Det är längs den här livsnerven som alla chakran sitter.

Men sushumna är mer än så – där finns också energiflödet mellan bas- och kronchakrat, om de är i balans – på höger sida av den slingrar sig en spiral uppåt som heter pingala som är positivt laddad och står för solenergin eller den manliga energin medan ida slingrar sig på vänster sida av sushumna. Ida är negativt laddad och representerar månenergin eller den feminina energin.

Den vitala energin eller flödet som cirkulerar i ida och pingala förenas mellan chakrana i sushumna då de korsar varandra. Det ser ut som en DNA-spiral.

Har kundalini energin alltid har funnits i mänsklighetens medvetande? Första bilden är en målning av Gustav Klimt med målningen Hygieia från målningen Medicine. Den andra bilden föreställer Guden Merkurius som är Gudarnas budbärare och symboliserar bland annat kommunikation, handel och androgynitet. Den tredje bilden är symbolen Caduceus (grekiska = Heralds stav) med två ormar på en stav med vingar vilket representerar läkekonsten och helande. Staven med vingar står för Merkurius. Den fjärde bilden är ett träd som ser ut som en DNA-spiral som växer från baschakrat eller roten och blir till grönska på sin uppåtsträvan mot ljuset som läker oss på sin väg genom chakrana. Den sista bilden föreställer Ningishzida, en Mesopotamisk underjordisk Gudom. På Sumeriska betyder namnet ”Härskaren över det helande trädet.” Användandet av symbolen går tillbaka till omkring 4000-3000 år f.Kr.

Har kundalinienergin alltid har funnits i mänsklighetens medvetande? Första bilden är ett konstverk av Gustav Klimt föreställande Hygieia från målningen Medicine.
Den andra bilden föreställer Guden Merkurius som är Gudarnas budbärare och symboliserar bland annat kommunikation, handel och androgynitet.
Den tredje bilden är symbolen Caduceus (grekiska = budbärarens stav) med två ormar på en stav med vingar vilket representerar läkekonsten. Staven med vingar står för Merkurius.
Den fjärde bilden är ett träd som ser ut som en DNA-spiral som växer från baschakrat eller roten och blir till grönska på sin strävan uppåt mot ljuset som läker oss på sin väg genom chakrana.
Den sista bilden föreställer Ningishzida, en Mesopotamisk underjordisk Gudom. På Sumeriska betyder namnet ”Härskaren över det helande trädet.” Användandet av symbolen går tillbaka till omkring 4000-3000 år f.Kr.

Kundalinienergin brukar representeras av en orm som är symbolen för den kosmiska energin som ligger dold vid baschakrat. Man kan också säga att den är en sublimerad, ren sexuell energi. Materien är manifesterad i baschakrat medan anden är manifesterad i kronchakrat – däremellan finns olika grader av medvetande eller vibration. Livsenergin vibrerar olika hos dessa chakran beroende på deras frekvenser, där baschakrat vibrerar långsammast och kronchakrat snabbast. Färgerna och ljuden som hör till på chakrana beror också på själva energihjulens vibrationshastighet. Chakrana snurrar också omväxlande åt olika håll på män och kvinnor – åt höger på mannen med början i baschkarat och åt vänster på kvinnan.

Fotografi av Melinda Balogh

Ljusets alla skepnader – fotografi Melinda Balogh

Om något av energihjulen inte snurrar som det ska, blir vi sjuka. Vi brukar säga att ett chakra är blockerat. Ju mer det är blockerat desto sämre flöde. Om någon av chakrana slutar snurra, tar livet slut. Just därför är det viktigt för ett långt och friskt liv att chakrana är välbalanserade och att energin flyter obehindrat. Det finns flera sätt att upplösa blockeringar – ett är t ex med hjälp av stenars helande energier. Det är fråga om att kunna ändra sin egen vibrationsnivå, lite som att byta TV-kanal. Vi måste ha ett instrument – fjärrkontrollen – och kunskap om hur vi ska använda den.

Oändligheten - fotografi av Melinda Balogh

Oändligheten – fotografi av Melinda Balogh

Kundlinikraften är en stark, aktiv, dynamisk finvibrerande och ren energi som fokuserar på sinnet och andlig utveckling – att etablera ett högre medvetandetillstånd. Den ger fysisk och psykisk balans, stabilitet och stärker nervsystemet genom att rena kroppens energikanaler, vilket är en förutsättning för att kunna öka energiflödet i kroppen. Kundalini är en livsenergi som alla har inom sig antingen latent eller levande. För att få tillgång till denna kraft inom oss handlar det om att bli medveten om den, att använda den och därmed öka sin livsenergi.

The multicolor white – målning av Melinda Balogh

The multicolor white – målning av Melinda Balogh

Kundalinikraften kan väckas på olika sätt. Det är viktigt att man är i psykisk balans och att det denna balans uppnås gradvis genom till exempel yoga- och andningsövningar och meditation, under överinseende av en kunnig lärare. Ett exempel är TM-Sidhi tekniken. Det kan också ske spontant genom subtila sexuella aktiviteter eller genom de enkla övningarna som heter De fem tibetanerna. Målet är att kundalini ska flöda lika fritt genom oss som livsenergin som finns omkring oss.

”A gift from a Flower to a Garden”, en iris och ”Across the Universe” målningar av Melinda Balogh

”A gift from a Flower to a Garden”, en iris och ”Across the Universe” målningar av Melinda Balogh

Som jag sa tidigare finns kundalinienergin förankrad inom människan i en mycket kompakt manifestation i baschakrat. Den flödar uppåt genom alla chakrana för att förenas med det gudomliga ljuset som representeras av den tusenhövdade lotusblomman där sushumna är motorvägen. På sin väg renar och helar den oss och med dess hjälp får vi direktkontakt med ljuset. När den är väl uppe vid kronchakrat, börjar den röra sig nedåt igen mot baschakrat och så går den runt i en ständigt snurrande DNA-spiral förenande materia med anden. Det ska tilläggas att chakrana är en energimanifestation eller ett karmiskt mönster som vi människor har gjort för att vi lättare ska förstå det som påverkar oss bortom vår fysiska kropp och när kundalinikraften aktiveras går vi bortom den energistruktur vi kallar chakran och vi börjar vår väg mot upplysning.

Jai Guru Dev Maharishi

Målning av Melinda Balogh

Vibrerande Färger – oljemålning av Melinda Balogh

Tack för ordet. Klick!

Melinda

Förslag på vidare läsning

Annika Langlé: Ljus och Färg som helande kraft

Vi påverkas av färgerna omkring oss, så även av ljuset, menar A Langlé. I den här boken får vi lära oss om ljus och färg. Hon förklarar att ljus, och i förlängningen färger, består av elektromagnetisk energi, av samma typ som radiovågor, röntgenstrålning eller så kallad kosmisk strålning. A Langlé tar med oss i den här boken på en resa genom tid och rum där vi får insikt i ljusets och färgernas helande förmåga.

Madhu Khanna: Yantra – the tantric symbol of Cosmic Unity

Yantra är ett verktyg för rituell och meditativ utveckling och föreningen mellan självet och kosmos – ett slags mönster. I den här boken får vi förklarat hur man integrerar den dynamiska processen i kundalini energin och hur människan genom yantra kan återvända till sin ursprungliga helhet, det vill säga till sitt ursprung som andlig varelse.

Vicky Wall: Färghealing och Mirakel – om metoden Aura-Soma

Berättelsen om färghealinmetoden Aura-Soma – en metod för balansering av våra liv, starkt befriande som lösgör spänningar i våra olika kroppar och själ.

Swami Janakananda Saraswati: Yoga, Tantra och Meditation i min vardag

Den här boken ger oss möjlighet att praktiskt lära känna tantriska metoder och ger bakgrundskunskap om yoga och meditation. Boken kan användas för att vi ska få insikt i hur vi kan lösa upp depressioner, öka vår energi och utveckla vår upplevelseförmåga. Många praktiska yogaövningar ingår.

Dr Allen C. Ross: Mitakuye Oyasin – we are all related

Boken ger insyn i indianernas naturfilosofi, religion och andlighet samt erbjuder läsaren en krosskulturell förståelse av stor vikt, där österlandets esoteriska filosofi jämförs med västerlandets mystery traditioner, inklusive Kabbala, astrologi och alkemi.

Peter Rendel: The Chakras – explains the vital energizers of man´s occult anatomy

Med hjälp av yoga ger boken en förklaring om människans identitet som andlig varelse i universum. Han går grundligt igenom vad chakrana är för någonting.

Skriv ut