Senaste Nytt

Den så kallade ryska kaviaren som tillhör de världens mest dyraste delikatess framställs av rommen
från fisken hus. Kaviaren kostar ca 20 000 svenska kronor per kilo.

Hus (Huso huso) även kallad beluga eller husblosstör är en anad rom fisk som ingår i släktet Huso
och familjen störar. Inga underarter finns listade.

Denna är en av de primitivaste ordningarna bland klassen benfiskar, med ett nästan helt broskartat
skelett. Husen beskrevs först av Linne 1758 under namnet ACI Penser huso.

Husen är långsmal, hajliknande fisk med spetsig nos. Översidan är brun till gråsvart, undersidan ljusare beige till blekgul. Som alla störar saknar den fjäll, men har i stället fem längsgående rader
med kraftiga benplattar. Den kan uppnå en längd av 9 meter och en maximal vikt av 1,5 ton, men
oftast är den ca 50-150 cm lång och väger 50-100 kg. I Östersjön har man fått husar som vägt 100-150 kg. Detta gör den till den största stören och den största fisken som påträffas i sötvatten. Framför
den platta, utskjutbara munnen finns fyra runda avlånga skäggtömmar. Husen har inga tänder.

Husen förekommer mest i norra Adriatiska havet, Svarta havet och Kaspiska havet samt i tillhörande
floder. Husen var ganska allmän även i Östersjön men fiskades nästan till utrotning i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet.

Oavsett sin storlek har husen inte förmågan att försvara sig eller vara särskilt försiktig. Den är ganska
tam, ofarlig och lätt att fiska. Eftersom den är också så värdefull ledde detta nästan till utrotning. Husen är även en bra matfisk som kan t.ex. kokas eller rökas.

Husens status är starkt utrotningshotad.

Förr i tiden när man ville ha rom fick man döda husen. Nuförtiden har man dock utvecklat en metod
att mjölka rommen och sedan släppa fisken tillbaka i vattnet. Det går även utmärkt att odla hus.
Som ganska tam och ofarlig är den lätt att hanteras.

Sen har man börjat inplantera husen i Östersjön. Tyskland, Frankrike, England och Ryssland har
inplanterat redan länge ganska stora mängder. Frankrike har till och med ett fiskforskningsinstitut.

Resultatet har gått framåt. Husen är så småningom på gång tillbaka i Östersjön. Det händer nämligen
att fiskarna får ibland hus i fisknäten. En fiskare t.ex. i Bråviken i Sverige fick en ganska stor hus i näten den 12 april år 1982.

Husen är en vandringsfisk som från havet vandrar upp i floder för att leka i samband med vårfloden.
De nykläckta ynglen driver med floden mot havet.

Husen använder sina skäggtömmar som hjälp när den söker föda och den lever framför allt
av småfisk.

Husen kan bli till och med 100 år gammal.

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar