Senaste Nytt

Amundsen gjorde senare också andra resor. Mellan 1918 och 1925 reste han med skeppet Maud
från Atlanten till Stilla Havet norr om Skandinavien och Ryssland genom nordostpassagen.

Under resan drabbades han med flera olika olyckor. Han t.ex. blev anfallen av en isbjörn. Han
blev kolmonoxidförgiftad i laboratoriearbetet. Sen han skadade sig så allvarligt att fick benfrakturer.
Efter dessa olyckor blev han inte helt frisk igen. T.ex. kolmonoxiden orsakade hjärtfel.

År 1925 gjorde han ett misslyckat försök att nå nordpolen med flygplan.

År 1926 utförde han en resa tillsammans med bland andra Umberto Nobile, italiensk luftskepp-
pionjär, och den amerikanske miljonären Lincoln Ellsworth från Spetsbergen till Alaska med
Luftskeppet ”Norge”. Med resan följde en stor besättning med mekaniker, väderobservatörer
och radiotelegrafister eftersom luftskeppet hade utrustats med en kraftfull radiosändare och
mottagare. Den 12 maj nådde de nordpolen och Amundsen blev på så sätt, tillsammans med
Oscar Wisting den förste att befunnit sig på båda polerna.

Amundsen omkom den 18 juni 1928 i ett flygplanshaveri i närheten av Björnö vid Svalbard, när
han letade efter Umberto Nobiles expedition som tidigare havererat med luftskeppet ”Italia”.

Amundsen var en modig och outtröttlig polarforskare som oavsett försämrade hälsa fortsatte
tills han dog.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

Skriv ut