Senaste Nytt

En katapult är en så kallad kastmaskin och en typ av belägringsvapen som användes i krigföring
huvudsakligen för att slunga stenar och andra projektiler mot fiendebyggnader eller trupper.
Katapulten uppfanns av de gamla grekerna. Den var en enkel, billig och effektiv vapen.

Katapulten bestod av en hävarm, som fram till var instucken mellan hop snodda rep, fästa i en
grov träställning. Hävarmen tvingades med blocktyg tillbaka, och projektilen lades på hävarmen,
från vilken den med stor kraft slungades bort då den frigjorda hävarmen slog mot ställningens tvärstycke.

Vapnet användes från antiken fram till senmedeltiden då krutet istället började användas och
byggas järnkanoner. Katapulten har haft betydelse i många krig. Exempelvis då romarna under
Julius Caesar erövrade staden Alexia år 52 f.Kr. och när Titus erövrade Jerusalem år 70 e.Kr..
Den användes till och med så sent som i skyttegravskriget under första världskriget för att skjuta
mindre granater mot fienden men kan där inte sägas ha varit avgörande för stridernas utgång.

Romarna kallade katapulten ”Catapulta”, som i sin tur kommer från grekiska ordet ”katapéltes”
som betyder ”kasta, slunga”. När romarna fick höra och se katapulten började de också omedelbart
tillverka dem. De konstruerade många olika storlekar och användningsområden.

Romarnas beteckningar på olika kastmaskiner:
Katapult:
Kunde bland annat slunga stora stenkulor mot eventuella mål, t.ex. ett slott eller fästning.

Ballista:
Var byggt som ett stort armborst. De tidigare varianterna var större och användes för att slunga
stora stenar. Senare användes de främst att skjuta i väg stora pilar eller spjut, och gjordes då mindre,
som kallades ”grekiska katapulter”.

Onager:
Slungade stenblock, och användes istället för den tidiga versionen av Ballistan. Onager betyder
”vildåsna”, och namnet har den fått då den i skottögonblicket rör sig likt en sparkande åsna.

Scorpio:
En mindre variant av Ballistan, använd av romerska legionärer. En Scorpio sköt tunga pilar och hade
en effektiv räckvidd på över 300 meter.

Carro- Ballista:
En mobil Scorpio monterad på en vagn, skulle kunna kallas den första stridsvagnen.

Trébuchet:
Det vanligaste I Europa mellan år 850-1350. En Trebuchet använde en motvikt för att slunga
projektilerna, och kunde väga många ton. Den användes främst för att slunga stora stenar mot
fienden, men det förekom även att man slungade kor eller ruttna kroppar för att sänka fiendens
moral och möjligen vålla sjukdomar. Det gick även bra att slunga brinnande projektiler. Vapnets
effektiva räckvidd var omkring 200 meter.

Katapulten var antikens effektiva artilleri.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

 

Skriv ut