Senaste Nytt

Den olympiska rörelsen kallas de nationella och internationella idrottsförbund och organisationer
som följer den olympiska chartan tillsammans med huvudorganisationen IOK. Till denna rörelse räknas idrottare, funktionärer, domare med flera. Paraplyorganisationen är internationella olympiska
kommittén(IOK)med säte i Lausanne. IOK leder rörelsen och innehar alla rättigheter till olympiska
symboler och själva spelen.

Den olympiska rörelsen består av:
-Internationella sportförbund som t.ex. FIFA, FIS, och UCI.
-Nationella olympiska kommittéer som företräder IOK i respektive medlemsland och väljer ut de
idrottare so deltar i spelen. I Sverige är det Sveriges olympiska kommitté(SOK).
Organisationskommittéer som planerar och övervakar arrangemangen i samband med de
olympiska spelen.

Officiella språk inom rörelsen är engelska och franska samt arrangörslandets eget språk.

IOK var i början emot finansiering genom sponsring men har genom tiden börjat mer och mer
acceptera den. T.ex. att använda TV:s och reklammarknadens potential är ju ett bra sätt att få in pengar och säkra finansieringen. Samtidigt har intresset för spelet ökat.

De olympiska spelens program omfattar totalt 33 olika sporter, 26 sommarspel och sju vinterspelen.
Man måste vara amatör för att få delta i tävlingarna.

Den olympiska rörelsen använder flera olika symboler som fastslagits i den olympiska chartan
och som är upphovsrättsligt skyddade. Den mest kända av dessa är den olympiska flaggan och
dess fem ringar i färgerna vit, rött, blått, grönt, gult och svart. Dessa färger valdes ut då varje lands flagga innehåller minst en av dessa färger. Ringarna står också för de fem världsdelarna enligt
traditionell syn. Flaggan skapades år 1914 och har hissats vid spelen sedan Antwerpen år 1920.

Några månader innan spelens start sker också en ceremoni i Olympia i Grekland som utgår från en
antik ritual när den olympiska facklan tänds. Facklan tänds och ges till den första löparen i en stafett
som avslutas i den aktuella arrangörsstaden där den tänder den fackelstad som pågår under hela
spelen.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

 

Skriv ut

Relaterade artiklar