Senaste Nytt

Öppningsceremonin:
Omfattar en rad traditioner som fastlås i den olympiska chartan. Firandet inleds med hissandet
av arrangörslandets flagga och att nationalsången spelas. Efter det följer olika kulturella inslag
(musik, sång, dans, teater)som ska representera värdlandet. Efter det följer inmarschen av
deltagarna. En idrottare från varje land går i täten som fanbärare. När alla idrottare kommit in
på arenan håller organisationskommitténs ordförande ett kort tal varpå IOK-presidenten tar vid
och talar innan han ger ordet till värdlandets statsöverhuvud som officiellt förklarar spelen öppnade.
Den olympiska elden tänds och spelet har börjat.

Avslutningsceremonin:
Äger rum när alla tävlingar avslutats. Sedan år 1956 är denna betydligt mindre formell än
öppningsceremonin. Återigen kommer deltagarna in på huvudarenan men är nu blandade och inte
uppdelade i nationer. IOK-presidenten håller ett tal och överger sedan den olympiska orden till
arrangörskommittén. Sedan 1984 sker överlämnandet av den olympiska flaggan till nästa arrangör
här. Den olympiska hymnen spelas och elden släcks. Ceremonin avslutas med en kortare uppvisning
av nästa arrangörsort.

Det nya värdlandet börjar då planera och förbereda sig för den nästa olympiska spelen.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar