Klockan sex på morgonen den 24 juni år 1812 tågade de franska förtrupperna in i Ryssland. Kort
därefter kom den riktiga anfallen. Fransmännen hade tre krigsskådeplatser: Norra krigsskådeplatsen,
I riktning mot Moskva och södra krigsskådeplatsen. Napoleon hade 450 000 soldater. Hans armé
var välutrustad och härdad med en stor mängd artilleri. Han hade även 100 000 man i olika garnisoner runtom i Europa som reserv.

Ryssland hade en stor armé, men kunde inte mobilisera snabbt på grund av dåliga vägar och landets storlek. De hade ungefär 200 000 man och kosackstyrkor på 100 000 man. Kosackerna var tsarens
elitstyrka och de enda man kunde jämföra med fransmännen. De andra var sämre utrustade och
utbildade. Kutuzov konstaterade att vi är i grovt underläge.

Ryssarna kunde bara retirera och tillämpa ”brända jordens taktik”. Alltså man retirerar och förstör
områden man lämnar för att inte ge fienden någon fördel. Inte några livsmedel för människor eller djur och inga bostäder. Inte ens ved att göra en brasa utan allt evakueras eller bränns på plats.

Ryssarna visste att snart kommer vintern och fransmännen är inte vana för ryska vintern och deras
hästar tål inte extremt kalla väder. Deras försörjningsvägar blir långa och besvärliga eftersom vägnäten i Ryssland är dåliga och det går enkelt att störa dessa. Taktiken var inte populär bland
många generaler. DE tyckte att det inte är ärorikt att hela tiden bara retirera. Hela världen skrattar
och hånar oss. Kutuzov svarade att det inte är frågan om äran utan om Moder-Rysslands överlevnad.

När fransmännen närmade Moskva tyckte Kutuzov att det är nu dags att slå till med stora krafter. Den 7 september började det enorma slaget vid Borodino där 250 000 soldater deltog. Slaget slutade utan avgörande men med förlust av halva ryska styrkorna och fjärde del av franska.

Efter några dagar samlade Kutuzov sina generaler. Han sade att vi har lidit så stora förluster att vi
måste retirera vidare och ge upp Moskva och bränna allt. När Napoleon tror att han får avgörande
storseger får han istället bara askan av Moskva. Vi måste vänta förstärkningar och utbilda snabbt
nya soldater och sedan ta Moskva tillbaka.

Tsaren hade gett Kutuzov så fria händer att han kunde ensam fatta ett så stort beslut.

Tarmo K.

 

 

Skriv ut