Napoleons trupper kunde marschera in i Moskva utan strid. Napoleon undrade hur lätt det gick
att erövra Moskva och han började genast planera en stor segerparad och stora fester och vilka
statsmän från Europa han skulle bjuda in. Detta var ju hans största seger någonsin som han ville fira
och visa sin makt och ära. På den tiden var personlig ära en mycket viktig sak.

Segertriumfen varade dock inte så länge. Redan i första natt började det plötsligt brinna. Kutuzov
hade lämnat eftertrupper som började sätta staden i brand. Det var även många civilpersoner som
satte sitt hem i brand när de lämnade hemmet. Fransmännen försökte släcka och hindra branden.
De anhöll brännare och till och med avrättade 400 moskvabor som de ertappade, men det hjälpte
ingenting. Branden bara fortsatte och det blev en väldig hetta som gjorde att branden kunde sprida
sig själv. Branden varade tre dygn och hela Moskva brann ned med sina livsviktiga förråd som t.ex.
matförråd. Napoleon hade därmed fått bara askan av Moskva som Kutuzov ville och han kunde bara
undra vilket märkligt folk som sätter i brand sin egen huvudstad. Detta var någonting som inte ens
han hade sett tidigare även om han hade sett mycket i världen.

Det tog inte lång tid när fransmännen började få problem. Vintern blev hela tiden kallare och solda-
terna hade ingenstans att bo och de och hästarna började lida av matbrist och kyla. Napoleon visste
som gammal krigsherre att spelet är spelat och började fundera att lämna Moskva. Först till vinter-
läger och sen fundera fortsättningen.

Kutuzov hade då inte större svårigheter att ta Moskva tillbaka. Han samlade sina högsta officerare
och sade att Moskva är nu befriad och nästa steg är att köra fienden ur landet. Fransmännen har tre
stora front,(Norr, Syd och mot Moskva). Vi anfaller i bred front mot alla dessa front samtidigt. Fienden får inte stanna och vila sig utan vara hela tiden jagad och under eld. Allt måste ske medan
vintern pågår. Här torde vara vår enda chans. Annars förlorar vi kriget. Nya soldater rekryteras och
utrustas hela tiden för att ersätta förluster.

I ett så stort land som Ryssland var det inte svårt att rekrytera soldater men att utrusta de så att de
klarade i 40- graders kyla var mycket svårare. Civilbefolkningen fick hjälpa. De överlämnade hästar
och livsmedel till armén och kvinnorna stickade varma kläder. Allt detta hjälpte mycket. Moder-Ryssland var i fara och hela folket ställde upp.

Kutuzovs taktik lyckades. Fransmännen började retirera. Reträtten blev svår. Nästan hela deras armé
förintades. Stora mängder soldater och hästar frös ihjäl. Kutuzovs trupper hade varma kläder och bra
hästar och vapen. Det var ny ombydda roller och Kutuzovs styrkor slog med full kraft. Fransmännen
kunde bara retirera och försöka rädda sitt liv. Kriget tog snart slut. Bara en liten del av Napoleons
trupper klarade sig tillbaka till Frankrike. Napoleon hade förlorat ca 550 000 man.

Till slut konstaterade Kutuzov att Napoleon kände våra svagheter men underskattade våra möjligheter.

I början av 1813 blev Kutuzov plötsligt allvarligt sjuk och dog kort därefter vid 68-års ålder.
Han räknas som en av Rysslands största militära hjältar i äldre tid.

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar