Senaste Nytt

En snöskoter är ett terrängfordon med band och skidor avsett att köras i snö. I de områden där
snöskotrar är vanliga kallas den normalt bara skoter eftersom det inte brukar finnas någon risk
för förväxling med de andra betydelser som ordet skoter har.

Carl Eliason från Wisconsin var mannen som byggde den första snöskotern år 1923 och fick patent
på det år 1927. I snöskotrarnas barndom handlade det om stora maskiner eftersom motorerna
på den tiden var tunga.

På 1930-talet utvecklades snöskotern vidare. Joseph-Armand Bombardier från Kanada uppfann en
framdrivningsmetod i form av gummiklädda tandade hjul och en gummiklädd matta. Utvecklingen
gick så snabbt att år 1942 släppte Bombardier sju-och tolvsitsiga modeller som användes som allt
från skolbussar till arméfordon.

Bombardier hade också en dröm om en snabb och lätt snöskoter och år 1959 föddes snöskotern av
den moderna typen av modellen Ski-Do. Snöskotrarna blev öppna en-eller tvåsitsiga med lättvikts-
motorer. Marknaden exploderade i form av ett hundratal tillverkare och redan år 1973 i augusti sålde
Bombardier sin miljonte snöskoter.

När snöskotern började finnas i Sverige i början av 1960-talet blev den direkt mycket populär. Den är så användbar och lättade människors liv framförallt i landsbygden. Särskilt renskötarna har mycket
nytta av den.

Snöskotern är ett viktigt arbetsfordon. Rennäringen skulle i dag ha det svårt att klara sig utan snö-
skotern. Kraftbolagen använder sig av snöskotern, för besiktning och röjning av kraftledningsgatorna.
Polis, militär och naturbevakare löser en mängd olika arbetsuppgifter med hjälp av snöskotern. I det
småskaliga skogsbruket är snöskotern mycket användbar. Den orkar dra ganska stora laster.

Turistnäringen använder även mycket snöskotern. De har specialbyggda skotrar för att stampa och göra nya skidspår i snön. De kan även hyra ut skotrar och göra guidade skoterutflykter. Om man har
en kälke kopplad på snöskotern, kan man ha fler passagerare och olika varor med sig.

En sak är också att vilken är roligare än att köra med snöskotern för nöjes skull i naturen när solen
skiner.

Bilden är från PIXABAY

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar