Senaste Nytt

Jul är en kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse, framförallt den 25 december
(juldagen) av miljardtals människor över hela världen. Högtiden förbereds genom firandet av
advent och firas från Jesu födelse på julnatten fram till trettonde dag jul, då de tre vise männen
ska ha kommit fram till Betlehem.

Julhögtiden har karaktär av familjehögtid för de flesta människor i kristna länder, men det förekommer också att ensamma bjuds till hemmen. Julfirandet är i dag en blandning av religiösa
och sekulära traditioner och skiljer sig mycket runt om i världen. Många firar julen med få eller
inga religiösa inslag. Tidpunkten för julfirandet har förkristna anor då man inom flera förkristna
kulturer firat vintersolståndet, och ordet jul är forngermanskt, men i dag finns mycket liten
kunskap om det förkristna julfirandet och mycket få av de förkristna traditionerna har bevarats.

Traditionellt firas den svenska julhögtiden med början den 24 december (julafton) följt av juldagen,
annandagjul, mellandagarna, nyårshelgen (där nyårsfirandet normalt inte räknas som en del av
julfirandet, även om nyår infaller under juletid och nyårsdagen är en helgdag som firas till minne
av Jesu omskärelse), och trettondagen. Julen avslutas den 13 januari (tjugondag Knut) då ”julen
dansas ut”. I Norden överlämnas julklappar under julafton till minne av de tre vise männens
presenter. Något som i andra delar av den kristna världen sker vid andra tidpunkter. Det finns
en stark tradition att ge gåvor till behövande under jul.

I Norden är advent och jul årets viktigaste familjehögtid och också den tidpunkt på året då
flest människor besöker olika kyrkor.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

 

Skriv ut

Relaterade artiklar