Senaste Nytt

Resan startade år 1271. Från Ajas i Cilicien färdades de resande över Mardin, Mosul och Bagdad
till Ormus vid Persiska viken. Därifrån norrut genom Persien, Kirman, Kharasan, Balch och Badaksjan,
uppför Oxus genom Wa Chan till Pamir, et namn som förekommer först i Marco Polos bok. Först
under 1800-talet skildras dessa trakter åter av europeiska resande.

Från Pamirs högland färdades de ned till Kashgar, och fortsatte förbi Jarkhand till Chotan, trakter som förblev nästan helt okända för Europa ända till 1860-talet. Från Chotan kom de till trakten kring
sjön Lob, som sedan återsågs först 1871 av den ryske forskningsresande Nikolaj Przjevalskij. Därifrån färdades de genom Gobiöknen, eller Lob öknen som Marco Polo kallar den, till Tangut (området i
yttersta nordvästra Kina på ömse sidor om den stora muren).

Till slut nådde de Khanens sommarresidens(Hangtu) våren 1275. Khanen mottog dem hjärtligt, och
den unge Marco vann till den grad Khanens gunst att i 17 år användes dels i förvaltningen, dels som
diplomatisk representant vid beskickningar i olika trakter av Khanens rike. Därmed fick han tillfälle
att lära känna större delen av Kinas och Mongoliets land och folk, samt angränsande länder.

Khanen tyckte mycket om den unge Marco och behandlade honom som sin egen son. Detta betydde
en stor fördel för Marco. Han hade ett lyckligt och rikt liv i Asien.

Under tiden samlade resenärerna rikedomar som de avsåg föra hem. Marcos far och farbror var även
hela tiden i Mongoliet och hade Khanens skydd. Khanen ville först inte lyssna till förslag om hemresa
men när resenärerna klagade om hemlängtan accepterade han till slut deras begäran. Khanen var redan gammal och resenärerna tyckte att det är kanske klokt att resa hem innan Khanen dör och
maktkampen börjar. Den nya ledaren tycker kanske inte lika mycket om dem som Khanen gör och
livet blir då mer osäkert. När de var i Venedig igen i slutet av 1295, hade de varit i Asien 24 år.

Efter hemkomsten känner man inte Marco Polos öden förrän då han för Venedigs var befälhavare
på ett venetianskt fartyg i ett krig mot Genua. Där blev han tillfångatagen.

Om Marco Polos öden efter fångenskapen är inte mycket känt. Han dog troligen i Venedig år 1324
vid 70 års ålder.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.
 

Skriv ut

Relaterade artiklar