Senaste Nytt

Marco Polo’s verk:

Marco Polo var den förste europé som skildrade Fjärran-Östern. Han var den förste under medel-
tiden som framförde säkra uppgifter om det kristna riket Abessinien (Etiopien) och om den halv-
kristna ön Socotra, och om vagt, kunde berätta om Zanzibar och Madagaskar.

Han beskrev Kinsai, södra Kinas präktiga huvudstad, på den tiden världens största stad med dess
milslånga gator, oöverskådlig torg och stora mängd broar över dess kanaler. Han skildrade den
rika kryddmarknaden i Zaiton vid Fukiensundet och öriket Zipangu, där ädla metaller var i sådant
överflöd att det kungliga palatset var täckt med guldplåt.

För övrigt berättade han allt vad han hade sett i Asien och hurudana är asiaterna som människor.

Han hade en utmärkt förmåga att komma överens med folk och göra noggranna anteckningar.

Tarmo K.

 

Skriv ut

Relaterade artiklar