Sverige under folkvandringstiden:

Folkvandringstiden brukar anses ha pågått omkring år 400 till omkring år 550 i Sverige. Den föregicks
av Romersk järnålder (från omkring vår tideräknings början till omkring år 400) och efterföljdes
av Vendeltiden (från omkring år 550 till omkring år 800).

Vendeltiden är den mellersta perioden av yngre järnålder i Sveriges förhistoria, namngiven efter de
rika arkeologiska fynden från båtgravsfältet i Vendel nära Vendels kyrka norr om Uppsala.
Startdatum 550 e.Kr..

Folkvandringstiden var en dynamisk period med riksbildningar runtom i Sverige, pampiga kungagravar i form av gravhögar och imponerande gravgåvor som gav en försmak av gravfälten
i de Svenska Valsgärde och Tuna.

Valsgärde är en gård vid Fyrisån, ca 3 km norr om gamla Uppsala, känd från år 1541.

Tuna gravsfällt är ett gravsfällt i Tuna by.

Vid denna tid grundades även många gårdar och mindre byar, som än i dag gett fort namn åt
samhällen och städer.

Vikingatiden kan även ses som ett sista utslag av folkvandringstiden.

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar