Blivande drottning gifte sig med prins Albert 10 februari 1840.

Viktoria regerade över 63 år. Hon var den första brittiska monarken som även använde titeln
kejsarinna av Indien.

Under Viktorias tidiga regeringstid befästes Storbritanniens ställning som det absolut mäktigaste
landet i världen. En lång relativt fredlig period kallad Pax Britannica rådde 1815 – 1914 i Europa.
Viktoria var diplomatisk och ville undvika krig. Hennes regeringstid kallas även ”Viktorianska tiden ”.

Den viktorianska tiden var även höjdpunkten för den industriella revolutionen. En period av betydande sociala, ekonomiska, och tekniska förändringar i Storbritannien. Det kom även
elektricitet, bättre mediciner till de sjuka och bättre sjukvård. Allt detta ökade Viktorias popularitet
hos folket. Vanligt folk fick det bättre. Det skedde även en snabb expansion av det Brittiska
imperiet. Man kunde vara stolt att vara engelsman.

Mot slutet av den viktorianska eran började dock Storbritanniens ledande ställning försvagas.
Även USA, Tyskland och Japan började utvecklas snabbt.

Viktoria tyckte mycket om ön Irland och semestrade där många gånger. Irländarna tyckte också
mycket om drottningen Viktoria. När Irland drabbades av hungersnöd skickade Viktoria en stor
summa av sina egna pengar för att hjälpa irländarna.

Storbritannien deltog i Krimkriget 1854 på Osmanska-rikets (Turkiets) sida mot Ryssland. Syftet var
hindra att Ryssland vinner och blir för mäktig. Hon instiftade Viktoriakorset, en utmärkelse för mod,
som kunde tilldelas till soldater.

Viktoria utsattes under sin regeringstid för flera mordförsök men klarade sig utan några skador.
Hon blev inte särskilt rädd och krävde inte långa straff till gärningsmännen. Hon förklarade att den
som regerar folket måste även träffa folket oavsett möjliga risker. Åtminstone två av gärningsmännen var sinnessjuka personer.

Viktorians regentskap blev mer symbolisk än politisk. Hon hade tonvikt med moralfrågor och
familjefrågor. Under Viktorias tid hade Europas kungafamiljer ett starkt släktskapsband med varandra. Åtta av Viktorias nio barn gifte sig med medlemmar av Europas kungafamiljer. Det var
en medveten politik med syftet att hindra krig och osämja mellan länderna. Hon kallades även
”Europas mormor”.

Viktoria dog 22 januari år 1901 81 år gammal och efterträddes av sin äldste son, som blev King
Edward VII.

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar