Det är vår och stor aktivitet pågår på Lantbruksmuseet i vanlig ordning. Gäster som aldrig har varit på besök tidigare har mycket att se men även dem mer frekventa besökarna kommer att lockas av flera nya utställningar som är på gång för de som älskar gamla ting och svensk historia.

Museet har gjort ett stort antal fynd i sina egna arkiv av gamla svart-vita fotografier på glas i storleken 9x9cm som kan dateras till omkring hundra år tillbaka i tiden då denna sorts avbildning började användas. Innan det var det mest porträtt som var populära motiv. Dessa har bearbetats och kommer att ställas ut för allmänheten vid öppnandet av museet i maj.

De flesta av bilderna är räddade undan kassering från Skogsvårdsstyrelsen i Linköping men en och annan bild kan ha kommit ifrån andra samlingar också då vissa teman är uppenbart avvikande. Det är en salig blandning av olika motiv från skogen som föreställer träd, arbetare och ägare av skog som dokumenterar hur kolning, och allmänt skogsbruk gick till som är av stort värde för oss ur ett historiskt perspektiv.

Vid mer ingående studier av bilderna noterade vi att dessa hade en hel del att berätta för dem som kunde tolka dessa gamla fynd och som öppnade upp dörren mot en svunnen tid.

Vissa var mycket illa medfarna av både väder och vind. Sönderslagna, vattenskadade till oigenkännlighet, andra riktigt väl bevarade trots den styvmoderliga behandlingen under förvaringens grymma utsatthet.

Vi ska också komma ihåg att i 1600-talets Sverige var nästan all skog nerhugget och betraktades som värdelös. År 1914 brann hela skogen i Ljusfallshammar ner. England importerade kol och järnmalm för de hann långt innan ödelägga sitt land tack vare industrialismens början.

På 1800-talet började skogen ta igen sig genom självsådd. Det var ingen som tänkte tanken att börja återplantera ännu. Frötallar sparades och man hade en så kallad flåhacka till sin hjälp för att fröna skulle hamna i myllan. Hackan flådde av ytan från grästorv och dylikt för att fröna lättare skulle fastna i själva jorden.

En skogsplanteringsbild där männen har en flåhacka i sina händer.

Bilden föreställer två män – den ene kan tänkas vara markägaren i fina kläder och den andra är skogsvaktaren i sin typiska klädnad för den tiden. De ska plantera en lycka på ett kalhygge. Man tjänade tio år på att också plantera träd, det vill säga från plantering till avverkning av skog kunde det gå 70 år. Då var tio år mycket och rätt mycket pengar att tjäna. En lycka kan också vara en odlingsplätt för egna behov av grönsaker. Den som planterar något planterar en så kallad lycka.

Männen står på en kolmila och stampar stubb så att kolmilan blir lufttät för att virket inuti ska kunna kola. Annars kunde virket brinna upp eller som det hette att milan slog. I nedre delen av milan fanns det lufthål för att reglera förbränningen inne i milan. Jo mer luft desto mer brann det men arbetarna hade rutin och visste exakt hur mycket luft som behövdes.

De som stampade stubb levde farligt på grund av att de kunde trampa genom milan och hamna i elden. Trädstammar runt kolmilan var till för hjälp så att jorden inte skulle glida ner och för att milan inte skulle slå. Det fanns olika grupper som sköte olika uppgifter när man kolade. En grupp högg timmer i skogen. En annan grupp var körarna som körde fram virket med sina egna hästar. Hade du ingen häst kunde du heller inte bli körare. En tredje grupp var de som reste kolmilan, det vill säga staplade stammarna lodrätt i den och sedan la dit jord för hand. Notera att ingen fick betalt om något moment gick fel vid kolningen.

Här kan vi se hur resningen såg ut av timret i kolmilan innan jorden las på. Den täcktes med stubb och rester av föregående kolning som inte brann lika lätt och isolerade bättre och blev lufttät.

Här har arbetarna redan kolat och är i görningen med att ta fram kolet.


Två män drar stockar med häst. När någon samlar ihop en större samling stockar – en stia – kallas det för att de lunar ihop till en stia.

En konstnärlig fotograf som antagligen älskade sin hatt.

Tack för mig. Klick!

Melinda

Skriv ut