Till USA var det praktiken fri invandring på 1800-talet. Detta för att USA behövde folk att befolka
de områden de erövrade från indianstammar och Mexiko i väster. De lockade invandrare väster-
ut med billiga markpriser. Men resan västerut var inte riskfri och karavanerna av nybyggare kunde
bli anfallna av indianer som var i krig med USA. Även kriminella såg nybyggarna som ett lätt byte
då många var oerfarna att använda vapen, speciellt mot en annan människa. De var inte bara från
Europa utan även från Asien, speciellt från Kina kom det invandrare. Från Europa kom
50 miljoner människor mellan 1840 och 1914.

År 1882 började den amerikanska regeringen begränsa invandringen. Kineser, romer och
prostituerade var exempel på grupper som vägrades inresa i landet. Rederierna var tvungna att
betala priset för återresa om en person nekats inresa till USA. Kriminella dömda för brott i landet
utvisades också efter avtjänat fängelsestraff om de inte var amerikanska medborgare.

Kyrkan hade stort inflytande över samhället och även små byar brukade ha en kyrka och präst.
Nybyggarna var också flitiga gäster hos kyrkan. Det var även mormonerna som hade ett stort in-
flytande hos människorna. Annars var de flesta protestanter eller katoliker.

Medellivslängden var mycket lägre än ny förtiden. Det började dock komma bättre sjukvård och
mediciner som gjorde att medellivslängden började bli så småningom längre. I större orter fanns
sjukhus och läkare men i mindre byar var det ofta bara några kunniga personer som kunde ta hand
om mindre allvarliga olyckor.

Livet var alltså inte alltid så lätt och enkelt som filmerna berättar. Man fick arbeta hårt och ta risker.
T.ex. många guldgrävare förlorade allt och blev urfattiga. Socialhjälpen fanns i form fattigstugor för
vuxna och barnhem för barn. För ensamstående mödrar fanns det speciella hem. Man kunde även
bli handikapp efter olyckor och inte kunna försörja sig själv.

I största delen av befolkningen gick det dock ganska bra. USA var ett stort och rikt land.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar