Senaste Nytt

Lösdriveri var olaglig genom lokalordningstadgar (driva runt på allmän plats utan legitimt skäl). Den
som gjorde det kunde dömas till straffarbete i några månader. Straffarbete sågs som social
rehabilitering för personen som levde ett destruktivt liv men inte ansågs vara kriminell. Lagarna fanns
för att omhänderta personer som ansågs störa allmän ordning, t.ex. tiggare, gatuprostituerade,
luffare och även alkoholister som drack på allmän plats.

Sedan 1792 har USA haft en gemensam valuta, dollar.

Grundskola var gratis. Utbildningen var mellan 6-9 år lång. I städer fanns skolor och lärare som
finansierades av staden. I vissa delstater tvingades svarta och vita gå i olika skolor. I byarna var det
ofta en präst som lade hand om undervisningen. Skolplikt infördes i flera delstater.

De ämnen som barnen fick lära sig var läsning och skrivning, amerikansk geografi, matematik och
kristendom.

Indianerna fick sin grundskola i reservaten betalt av staten. Detta för att barnen skulle ha lättare att
integreras i samhället.

Armen ordnade grundutbildningen till sina anställdas barn.

Kollektivtrafik fanns i form av diligens mellan städerna. Sen kom tåget och fler och fler städer fick tåg-
anslutning. Det fanns även ångbåtar för att transportera människorna och last. Sist och inte minst var
hästen viktig som transport- och arbetsdjur.

Till sist som tillhör Vilda västern är sherifferna och revolvermän med sina dueller. Många fick dödsdom
genom hängning.

Om man räknar ihop alla saker kan man konstatera att det inte var så tokigt att leva i Vilda västern.

Bilden är från PIXA BAY

Tarmo K.

 

 

Skriv ut