Fortsättning från sidan 1.

 1. Itaibu-dammen, floden Parana, mellan Brasilien och Paraguay
  -Är ett vattenkraftverk i Parana-floden på gränsen mellan Brasilien och Paraguay. Invigningen
  ägde rum år 1984 och det är världens för närvarande största kraftverksanläggning. Som mest
  har kraftverket producerat 94,7 TWh under ett år. Detta är mer än alla svenska vattenkraftverk
  tillsammans. Dammen är 196 meter hög 7700 meter lång och bildar konstgjord sjö med en yta
  på 1350 km2– ungefär Mälarens areal.
 2. Deltaprojektet, Nederländerna
  – Vatten har alltid spelat en central roll i nederländskt historia. Efter den stora översvämningen
  år 1953 bestämde man sig för att bygga Deltaverken. Detta är ett av de största vattenhanterings-
  projekten som byggts i världen. Man byggde mycket dammar och barriärer och hela projektet
  avslutades år 2010. I slutändan blev det den största barriären i världen.
 3. Panamakanalen, Panamanäset, Panama
  – Är en stor kanal i Panama som genomskär Panamanäset i Centralamerika och förbinder Atlanten
  i öster med Stilla-havet i väster. Byggandet av kanalen var i sin tid ett mycket stort och komplicerat
  projekt. Utbyggnaden av den 77 kilometer långa kanalen startades år 1880 och kanalen öppnades
  år 1914. Det uppskattas att 27000 människor dog av sjukdomar. Särskilt som malaria och gula
  febern under konstruktionen av kanalen.

Sist men inte minst kan man nämna Öresundsbron som är 204 meter hög, 7,8 kilometer lång och
öppnades i juli år 2000.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.

Skriv ut

Relaterade artiklar