Konservering är behandling och förberedande av livsmedel eller andra produkter eller föremål
för att förlänga hållbarheten. För detta ändamål kan man använda olika typer av konserverings-
medel.

Efter skörd av vegetabilier och slakt av kött och fisk påbörjas en nedbrytningsprocess med målet
att återinföra produkten i kretsloppet. Konservering av livsmedel används för att förlänga pro-
duktens hållbarhet genom att göra så att förstörelseprocesserna går långsammare och därmed
behålls livsmedlets kvalitet längre.

Åtminstone sedan 10 000 år har människan försökt förlänga hållbarheten på mat. Man spred ut
säd i solen och gned in köttet med salt. Långt senare uppfanns konservburken som minskade
svälten särskilt bland soldater.

Det var den franske kejsaren Napoleon som satte konservburkskonserveringen i gång. Han utlyste
år 1795 ett pris till den som kunde utveckla en metod för att konservera mat. Syftet var att för-
bättra livsmedelsförsörjningen avsevärd för sina trupper. Man kunde då ha mat i stora lager utan
att maten ruttnade och därmed spara mycket pengar.

Den franske kocken och konditorn Nicolas Appert satte i gång med att experimentera. Fjorton år senare kunde han presentera sin egenutvecklade metod med att försluta glasburkar och-flaskor
hermetiskt och sedan värma upp dessa. Han fick motta 12 000 franc, vilka lade grunden till
världens första konservfabrik.

Man måste nämna ytterligare fyra namn i detta sammanhang:
Peter Durant, som år 1810 uppfann plåtburken för konserveringsändamål.
Edward J Warner och Robert Yeats uppfann omkring år 1850 konservburksöppnaren. Denna
var även en viktig uppfinning.
Louis Pasteur upptäckte varför Apperts metod fungerade: mikroorganismerna oskadliggörs vid
uppvärmningen och förseglingen ser till så att inga nya kommer in. Metoden kallas i dag
pastörisering efter honom.

Napoleon ville även att man måste utveckla ett sätt att tillverka margarin. Margarinet är billigare
och har längre hållbarhet än smör. Så började margarintillverkningen.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.


Skriv ut

Relaterade artiklar