Burkkonservering:
– Konservburk är en hermetiskt tillsluten plåtburk som främst används vid konservering och
förvaring av diverse livsmedel. Om konservburken har tillslutits och också steriliserats kallas
den ”helkonserv”.

Djupfrysning:
– Är en konserveringsmetod där hållbarheten hos ett livsmedel ökas genom att varan fryses
ner mycket snabbt.

Fermentering:
– Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre.
Jäsningen kan leda till att organiska syror, alkoholer, vätgas eller koldioxid bildas. Jäsnings-
processen frigör energi.

Frystorkning:
– Är även en konserveringsmetod som har använts åtminstone 1oo år. Den är den mest skon-
samma konserveringstekniken som finns eftersom det i produkten under infrysningen skapas
ett mönster som finns kvar i resten av processen ända fram till färdigtorkad produkt.

Gravning:
– Är en metod för att bereda fisk eller kött. Råvaran får ligga i en blandning av salt och socker
som tjänar till att stoppa bakterietillväxt samtidigt som råvaran genomgår auto lys, det vill säga
vävnadsnedbrytning orsakad av kroppsegna enzymer. Även kryddning brukar tillsättas.

Hermetisering:
– Hermetisering eller inkokning är en äldre konserveringsmetod där man kokar råvarorna på
burk med lock över gummiring så att mikroorganismer kväses och hålls ute genom det
vakuum som bildas.

Fortsättningen följer på sidan 3.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.

 

 

Skriv ut

Relaterade artiklar