Fortsättning från sidan2:

Inläggning-inlagd sill:
– Inläggningen är inom matlagning ett sätt att öka hållbarheten på vissa livsmedel genom att
förvara dem i en konserverande lag, vanligen i en glasburk. Ättika, vinäger, salt och socker
är vanliga konserveringsmedel. Olika kryddor kan tillsättas för att ge smak. Inlagd sill av olika
slag i såväl Sverige som Finland har en självklar plats på matbordet, särskilt vid högtider som
jul, påsk och midsommar.

Konserveringsmedel:
– Är ämnen som tillsätts på textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika m.fl.
produkter för att förlänga deras hållbarhet och bevara deras egenskaper. Ämnena hindrar t.ex.
skador från mikroorganismer och inverkan från syre.

Rimning:
– Är en gammal konserveringsmetod som innebär att man saltar kött eller fisk så att det håller
för längre förvaring, och samtidigt ger en salt smak åt den tillagade maten. Även socker ger en
konserverande verkan och smak, varför det numera oftast blandas med saltet.

Rökning:
– Är ett vanligt sätt att konservera och smaksätta livsmedel. Den är en av de äldsta konserverings-
metoderna som vanligtvis används för fet fisk, skinka och korv. Det förekommer även rökta
ostar, kryddor och te med mera.

Saltning:
– Är en konserveringsmetod där hållbarheten hos ett livsmedel ökas genom tillförsel av salt.
Konserveringen verkar genom att salt binder vatten och minskar vattenaktiviteten i produkten
och därmed skapar en obehaglig miljö för mikroorganismer.

Fortsättningen följer på sidan 4.

Bilden är från PIXA-BAY

Tarmo K.

 

 

Skriv ut