Teknik

Isbrytare 2

Modern isbrytare är ett mäktigt fartyg. Den kan tillexempel vara 105 meter lång, 24 meter bredd och ha 8 meters djupgående. Maxfarten är 19 knop och den kan vara 2 månader ute på havet på en gång. Dragkraften... Läs mer...

Isbrytare 1

En isbrytare är ett fartyg som med hjälp av sin skrovkonstruktion och maskinstyrka hjälper andra fartyg att ta sig fram istäckta farvatten. Grundprincipen är att fartygen med en kombination av ett starkt skro... Läs mer...

Satelliterna

En satellit är ett mindre objekt som roterar runt ett annat, större objekt. För att detta skall fungera måste det roterande objektet påverkas av en centripetalkraft. För satelliter som roterar kring jorden är... Läs mer...

Fusionsenergin 2

Den största ny fungerande fusion-maskinen är experimentreaktorn JET i Frankrike. EU och Japan tar det största ansvaret. USA forskar i egen hand men byter också kunskaper med JET. Hittills har forskningen gått... Läs mer...

Fusion – energin 1

Fusion - energi är energi som frigörs vid sammanslagning av lätta atomer. Energiproduktion i solen bygger på fusion. Ur fusionprocessen kommer energin framförallt ut som kinetisk energi för kärnor, neutroner ... Läs mer...

Traktor

I slutet av 1800-talet började det experimenteras med jordbruksredskap. När man hade utvecklat förbränningsmotor var det dags att ersätta de opålitliga ångmaskinerna och börja utveckla traktor. De första en... Läs mer...