Teknik

Snöskoter 2

Det finns olika snöskotertyper: Arbetsskotrar (UTILITY) - Har lång drivmatta. Förekommer som smal (38-41 cm), bredbandade (41-61 cm) eller två drivmattor i bredd (dubbelbandare), i regel dubbeldyna, stark ... Läs mer...

Snöskoter 1

En snöskoter är ett terrängfordon med band och skidor avsett att köras i snö. I de områden där snöskotrar är vanliga kallas den normalt bara skoter eftersom det inte brukar finnas någon risk för förväxling me... Läs mer...

Isbrytare 2

Modern isbrytare är ett mäktigt fartyg. Den kan tillexempel vara 105 meter lång, 24 meter bredd och ha 8 meters djupgående. Maxfarten är 19 knop och den kan vara 2 månader ute på havet på en gång. Dragkraften... Läs mer...

Isbrytare 1

En isbrytare är ett fartyg som med hjälp av sin skrovkonstruktion och maskinstyrka hjälper andra fartyg att ta sig fram istäckta farvatten. Grundprincipen är att fartygen med en kombination av ett starkt skro... Läs mer...

Satelliterna

En satellit är ett mindre objekt som roterar runt ett annat, större objekt. För att detta skall fungera måste det roterande objektet påverkas av en centripetalkraft. För satelliter som roterar kring jorden är... Läs mer...

Fusionsenergin 2

Den största ny fungerande fusion-maskinen är experimentreaktorn JET i Frankrike. EU och Japan tar det största ansvaret. USA forskar i egen hand men byter också kunskaper med JET. Hittills har forskningen gått... Läs mer...